Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược 2022

Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược

Để được cấp chứng chỉ hành nghề Dược chắc chắn cá nhân có nhu cầu phải có thời gian thực hành, đảm nhiệm một vài vị trí công việc với chuyên môn phù hợp tại các cơ sở Dược. Vậy thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề Dược bao lâu là phù hợp đáp ứng đủ với điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Như đã được đề cập trong nội dung tại Điều 13 của Luật Dược 2016 do Quốc hội ban hành, những điều kiện cần đảm bảo để được cấp chứng chỉ hành nghề dược là:[1]Thư viện pháp luật: Luật dược 2016

Thứ nhất, cá nhân phải có văn bằng chuyên môn về Dược được các cơ sở giáo dục trong nước cấp.

Thứ hai, cá nhân mong muốn được cấp chứng chỉ hành nghề dược phải đảm bảo đã có thời gian thực hành, đảm nhận bộ phận Dược phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định, thực hành tại một số cơ sở dược: cơ sở khám chữa bệnh hoặc các cơ quan quản lý dược,…

Thứ ba, cá nhân phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để đảm bảo công tác hành nghề dược, giấy này do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Thứ tư, cá nhân đó không được thuộc vào diện các trường hợp vi phạm pháp luật như hạn chế hành vi năng lực dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, bị cấm hành nghề liên quan đến lĩnh vực Dược theo quyết định của Tòa án.

Thứ năm, cá nhân tự nguyện xin cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi cũng yêu cầu đủ những điều kiện đã nêu trên.

Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định là bao lâu?

Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược
Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược khác nhau tuỳ đối tượng

Dựa vào điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược đã được ban hành trong Luật Dược 2016, một trong những điều kiện bắt buộc để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Dược là thời gian thực hành tại cơ sở Dược phù hợp với chuyên môn người hành nghề Dược. Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược lại phụ thuộc vào từng trường hợp nhất định.

Thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề dược được xác định là thời gian thực hành chuyên môn Dược được tính bằng tổng thời gian cá nhân đó thực hành tại một hoặc nhiều cơ sở Dược phù hợp với chuyên môn của người hành nghề bao gồm các cơ sở kinh doanh dược; bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở quản lý dược; cơ sở sản xuất dược; cơ sở nghiên cứu dược… hoặc các trường đào tạo chuyên ngành dược, cụ thể:

Đối với cá nhân đảm nhận vai trò là người chịu trách nhiệm chuyên môn về Dược của cơ sở bán lẻ thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc yêu cầu có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã yêu cầu có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền yêu cầu có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Đối với người chịu trách nhiệm về dược và người phụ trách về bảo đảm chất lượng của các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở được phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở Dược.

➤ Người phụ trách về đảm bảo chất lượng thuốc của các cơ sở sản xuất thuốc yêu cầu có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.

➤ Người phụ trách về đảm bảo chất lượng của các cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 05 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất hoặc kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế.

➤ Người phụ trách về đảm bảo chất lượng của các cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về đảm bảo chất lượng của các cơ sở sản xuất dược liệu yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về đảm bảo chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền yêu cầu có 03 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

Đối với người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh yêu cầu

➤ Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc bệnh viện, viện có giường bệnh.

➤ Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ chuyển yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại bệnh viện, viện có giường bệnh có hoạt động y học cổ truyền.

Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

➤ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm yêu cầu có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Khác

➤ Đối với cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 9 Điều 28 của Luật Dược thì không yêu cầu có thời gian thực hành nhưng vẫn phải đảm bảo cập nhật kiến thức chuyên môn về ngành Dược.

➤ Đối với người có trình độ chuyên khoa sau đại học phù hợp với phạm vi hành nghề thì thời gian yêu cầu thực hành được giảm theo quy định của Chính phủ.

➤ Đối với người có văn bằng chuyên môn đã quy định tại  Điểm I Khoản 1 Điều 13 của Luật Dược thì thời gian thực hành phải đảm bảo theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thời gian thực hành chuyên môn tại các cơ sở dược của cá nhân mong muốn cấp chứng chỉ hành nghề dược là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo chất lượng ngành sức khỏe, hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực Dược.

Chú thích & tham khảo

Chú thích & tham khảo
1 Thư viện pháp luật: Luật dược 2016

Nguyễn Quý Dưỡng

K73 Đại học Dược Hà Nội

Xem tất cả bài viết của tác giả

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được thực hiện.

Trở lại đầu trang