Cách phân biệt quầy thuốc và nhà thuốc theo quy định mới nhất

Phân biệt quầy thuốc và nhà thuốc

Hiện nay quầy thuốc và nhà thuốc là hai loại hình kinh doanh bán lẻ thuốc phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu biết và phân biệt rõ về hai hình thức bán lẻ này.

Việc mở quầy thuốc và nhà thuốc cũng cần tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Vậy bạn có biết quầy thuốc và nhà thuốc giống và khác nhau ở những điểm gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp câu hỏi này, từ đó chọn cho mình một mô hình bán lẻ phù hợp.

Điểm giống nhau giữa quầy thuốc và nhà thuốc

Đây đều là một trong những loại hình của cơ sở kinh doanh dược dưới hình thức là cơ sở bán lẻ thuốc.

Theo điều a,b,c và đ Khoản 1 Điều 42 Luật Dược 2016 [1]Luật Dược 2016:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx cả quầy thuốc và nhà thuốc đều có các quyền sau:

 • Thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh dược nếu đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với từng loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định của Luật Dược.
 • Hưởng chính sách ưu đãi khi thực hiện hoạt động kinh doanh dược theo quy định của pháp luật.
 • Được thông tin, quảng cáo thuốc theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc lưu động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
 • Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi đáp ứng yêu cầu và điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.

Theo Khoản 2 Điều 42 Luật Dược 2016 [2]Luật Dược 2016:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx cả quầy thuốc và nhà thuốc đều phải đảm bảo những trách nhiệm sau:

 • Phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chỉ được kinh doanh đúng loại hình cơ sở kinh doanh, phạm vi và địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
 • Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dược trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Điều 62 của Luật Dược 2016 số 105/2016/QH13.
 • Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bảo đảm cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa.
 • Báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.
 • Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở kinh doanh.
 • Báo cáo hằng năm và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược có thẩm quyền.
 • Tuân thủ quy định của Bộ Y tế trong việc mua bán thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.
 • Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan quản lý có thẩm quyền và tuân thủ các quy định khác về quản lý giá thuốc.
 • Lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến từng lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian ít nhất là 01 năm kể từ ngày thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hạn dùng.
 • Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng điều kiện ghi trên nhãn.
 • Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, phải ghi thêm liều dùng, số lần dùng và cách dùng.
 • Chỉ được bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc khi có đơn thuốc.

Quầy thuốc và nhà thuốc khác nhau như thế nào?

Về người chịu trách nhiệm chuyên môn dược

Nhà thuốc

 • Phải có văn bằng chuyên môn là Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (còn gọi là Bằng dược sĩ)
 • Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

Quầy thuốc

 • Phải có một trong các văn bằng chuyên môn sau: Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (Bằng dược sĩ); Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược; Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược.
 • Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Theo khoản 1, 2 Điều 18 Luật Dược 2016 [3]Luật Dược 2016:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược
Khác nhau giữa quầy thuốc và nhà thuốc về người chịu trách nhiệm chuyên môn dược

Về quyền của cơ sở bán lẻ thuốc

Nhà thuốc

 • Mua nguyên liệu làm thuốc để pha chế thuốc theo đơn và bán thuốc này tại cơ sở. Người quản lý chuyên môn về dược của nhà thuốc chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp việc pha chế thuốc tại cơ sở.
 • Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc xin; trường hợp mua, bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Dược 2016, Luật số 105/2016/QH13.
 • Người có Bằng dược sĩ được thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, đường dùng, liều lượng khi có sự đồng ý của người mua và phải chịu trách nhiệm về việc thay đổi thuốc.

Quầy thuốc

 • Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin.
 • Trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Dược 2016 số 105/2016/QH13.
 • Đối với quầy thuốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được bán thêm một số loại thuốc khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về trách nhiệm của cơ sở bán lẻ thuốc

Nhà thuốc

 • Bảo đảm điều kiện pha chế thuốc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc phải triển khai hoạt động dược lâm sàng theo nội dung quy định cụ thể như sau:
  • Tư vấn và giám sát việc kê đơn và sử dụng thuốc
  • Tư vấn, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người sử dụng thuốc và cộng đồng
  • Tham gia theo dõi, giám sát phản ứng có hại của thuốc.

Quầy thuốc

 • Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.

Theo Điều 47, 48 Luật Dược 2016 [4]Luật Dược 2016:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Duoc-2016-309815.aspx

Về địa bàn, phạm vi kinh doanh

Nhà thuốc

 • Được mở tại bất kỳ địa bàn nào.

Quầy thuốc

 • Xã, thị trấn.
 • Các địa bàn mới được chuyển đổi từ xã, thị trấn thành phường, nếu chưa có đủ một cơ sở bán lẻ thuốc phục vụ 2000 dân thì được tiếp tục mở mới quầy thuốc và được phép hoạt động không quá 3 năm kể từ ngày địa bàn được chuyển đổi.
 • Các quầy thuốc không thuộc địa bàn xã, thị trấn đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp trước ngày Nghị định 54/2017/NĐ-CP có hiệu lực, cơ sở được phép hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không ghi thời hạn hiệu lực thì được phép hoạt động không quá 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Theo Khoản 1 Điều 36 [5]Nghị định 54/2017/NĐ-CP:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-54-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-duoc-321256.aspx

Địa bàn nhà thuốc
Nhà thuốc được mở tại bất cứ địa bàn nào

Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên, các bạn có thể phân biệt được sự giống và khác nhau giữa quầy thuốc và nhà thuốc để lựa chọn cho mình một mô hình bán lẻ thuốc phù hợp và kinh doanh đạt hiệu quả.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được thực hiện.

Trở lại đầu trang