Có thể làm chứng chỉ hành nghề dược khác tỉnh không?

Làm chứng chỉ hành nghề dược khác tỉnh

Có được xin làm chứng chỉ hành nghề dược khác tỉnh thường trú? Ở tỉnh ngoài mà muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề dược tại Hà Nội có được không? Nếu được thì cần có giấy tờ gì và quy trình cấp chứng chỉ hành nghề dược khác tỉnh sẽ như thế nào?

Chứng chỉ hành nghề dược vốn luôn gắn liền đối với các dược sĩ. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Nhà nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân có đầy đủ trình độ về chuyên môn và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thực hiện các công việc nhất định, gồm:

➤  Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.

➤  Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

➤  Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để có thể được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện đã được ghi tại Điều 13 Luật Dược 2016.[1]Thư viện pháp luật: Luật dược 2016

Đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề dược
Đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề dược

Có được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại tỉnh khác không?

Việc xin cấp chứng chỉ hành nghề tại nơi khác nơi thường trú là hoàn toàn có thể. Vì theo như Điều 13 Luật Dược 2016 có quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược:

  • Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược.
  • Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trường đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định.

Như vậy, pháp luật nước ta không quy định bắt buộc các cá nhân phải đăng kí thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,… tại nơi mình thường trú. Từ đó không bắt buộc cá nhân phải đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại nơi ở thường trú.

Ngoài ra, dựa theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Luật Dược, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, 155/2018/NĐ-CP) không quy định Sở Y tế chỉ cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh đó.

Hồ sơ và các thủ tục cần có khi đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề dược.

Căn cứ vào Điều 24 Luật Dược 2016 về quy định đối với hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

  1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược theo Mẫu số 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, cần phải có ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 6 tháng.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
  1. Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn: với các văn bằng được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, quy định cần phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy công nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền.
  2. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
  3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định: trường hợp đã thực hành tại nhiều cơ sở thì thời gian thực hành sẽ được tính là tổng thời gian thực hành tại các cơ sở nhưng phải có giấy xác nhận thời gian thực hành của từng cơ sở đó.
  4. Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (điều này áp dụng đối với người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất).
  5. Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu.
  6. Phiếu lý lịch tư pháp: đối với các trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  7. Trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược do bị thu hồi theo quy định (chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược) thì người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược chỉ cần nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược theo điều 1 ở quy định nêu trên.

Như vậy, theo pháp luật của nước ta thì việc cá nhân đề nghị xin làm chứng chỉ hành nghề dược khác tỉnh mình thường trú là được phép. Các hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp sẽ được dựa theo Điều 24 Luật Dược 2016.

Chú thích & tham khảo

Chú thích & tham khảo
1 Thư viện pháp luật: Luật dược 2016

Nguyễn Quý Dưỡng

K73 Đại học Dược Hà Nội

Xem tất cả bài viết của tác giả

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được thực hiện.

Trở lại đầu trang